Sunday, October 15, 2006

TAJEMSTVÍ NOSFERATU II-aneb suchá suchařina, taková, které se smějete jenom vy a ostatní udiveně mlčí...

OKTÓBRFEST IN NOMINE NOSFERATI...

TROCHA HISTORIE

Fráternitas Saturni (dále FS), německý řád vzniklý z jedné původně čtyřčlenné pracovní skupiny pansofické společnosti, může sloužit jako pěkná ukázka kmenové psychologie. Jeho členové utvářeli vnitřní kulturu nejen uprostřed kultury své doby, ale i uvnitř esoterické kultury první poloviny dvacátého století. Její projevy prosakovaly trhlinami na povrch a kromě sexuálních obřadů se tyto drobné úniky zasloužily především o širší přijetí "vampýrských témat" do okultního folklóru.

Jakkoliv bychom mohli o zakladateli FS, Gregoru Gregoriovi, hovořit dlouho, tentokrát je řada na jeho příteli a řádovém bratru Albinu Grauovi (Fra. Pacitus) - scénografovi a malíři. Začal původně jako pekařský učeň, až poté vystudoval Akademii umění v Lipsku. Svůj talent uplatnil u filmu a tím se zapsal jako jeden z bezpochyby nejpokrokovějších magiků s uměleckým cítěním. Spolupracoval s režiséry jako F. Lang, Dr. Robinson a samozřejmě i s F.W.Murnauem, se kterým se roku 1922 podílel i na Upíru z Nosferatu.

Srovnáme-li použité dekorace a vypravěčské postupy ve filmu s pojetím krvepití a vampýrismu řádu FS, saturnským pragmatismem a tehdejším existencionálním paradigmatem, pomocí nichž FS uchopovali identitu světa a magie, můžeme tyto prvky jasně vyznačit na pozadí původního Stokerova románu. Především samotný upír, podobající se bustě i nákresům řádového egregora, Gotose, i se svou činorodou náturou (v jednom záběru si hodí rakev jako aktovku pod rameno a křepce vykročí hledat místo k přenocování - nebo předeňování?:-).

OČ MI VLASTNĚ JDE?

Konečně záležitostí, ke které tento kostrbatý úvod směřuje, je slavný Nosferatův dopis, adresovaný realitnímu makléři. Není již známo, zda byl tento dopis vytvořen na popud režiséra, nebo se jedná o iniciativní vklad scénografa, jisté však je, že se list okultní symbolikou zjevně jen hemží. Koptské a hebrejské znaky(aspoň jedno alef to být může), symboly astrologie a alchymie, znaky připomínající sigila démonů, zejména dva z nich se matně podobají "vylepšené" klifotské symbolice Sétových tunelů, jak je publikoval Kenneth Grant v Nightside of Eden.

Obrázek, který jsem vytípla:

Ano, je velice pěkné, když okultní umělci jako Grau nebo Spare dokážou své ideje do něčeho vtělit, po trošce promísit s formami již zavedenými, obecně akceptovanými a pustit tak své vyjádření okultního vjemu do širšího okruhu, než do úzce uzavřených a specializovaných recyklačních jednotek okultního a magického mikrosvěta.
Jakož i Nietzche i Eco hovoří o dionýzském principu, jako o kreativním chaosu, který obživuje jinak mrtvý řád dokonalých tvarů, linií a forem.
Heslo k tomuto řádu je Bafomet(33 stupeň FS, podle Groscheho).


Avšak, co vlastně píše Nosferatu (Hrabě Orlok)? Co se tímto listem snaží sdělit? Odpověď nám nabízí samotný film, neboť nám překlad prozradí přímo realitář Knock(muž, čtoucí dopis), jemuž byl list určen. Tento muž pečlivě čte, řádek po řádku, vše si evidentně nechává projít dobře hlavou. Potom volá Huttera a sděluje mu:

"Hrabě Orlok, pán Transylvánie, si přeje koupit nějaký pěkný dům v našem městě..."
Tak tohle tam stojí!!! :-) Toto je překlad výše uvedeného dopisu.
Ještě dodává, že na tom by se dalo dobře vydělat. A Hutter, který plánuje manželství, se chytá na háček a vyráží do Transylvánie...
No, není ta magická kryptografie úžasně nehospodárná záležitost? :-)
(Leda by Orlok Knocka pomocí dopisu očaroval, což není nic divného. Knock skončí v blázinci, pojídá mouchy a v očekávání příchodu Orloka významně poukáže na přítomnost pavouků v cele. Ne, nechce je sníst, jen chce poukázat na existenci predátora. Kde jsou mouchy, tam se stěhují i pavouci.)

No comments: