Wednesday, February 10, 2010

STRIP

PRÁVNICKO-MAGICKÝ VTIP

aneb
magie jako jeden velký úřad

Vysvětlení na úvod:
Český právní řád má nejednotný přístup k řádným a mimořádným opravným prostředkům. Nazývají se např. odvolání, dovolání, rozklad atd.

Jak se jmenuje opravný prostředek k lunárním entitám?

Dovrčení...

Tuesday, February 02, 2010

VYSOKÉ UMĚNÍ

Co udělá teurg, když ho někdo naštve?

Řekne to Taťkovi...