Monday, September 22, 2008

THELÉMA OD TYGRA

Jde takhle skupinka thelémitů po ulici a jeden najednou upadne.
Kolega jdoucí vedle něj pronese klidným hlasem:
" Něco si přejte, padá hvězda..."

Wednesday, September 17, 2008

CITÁT

"But although, as we shall see, runes play a fascinating role in Old Norse
mythology, in historical reality they were used for all sorts of purposes, even
everyday ones, as a recent find of runic messages on scraps of wood and bark in
Norway makes clear: we have here shopping lists, grocery prices - even a demand
from a disgruntled housewife that her husband come back from the pub."


From Asgard to Valhalla (The Remarkable History of the Norse Myths)
by Heather O´Donoghue

Friday, September 12, 2008

STOA V (2)DENNÍ PRAXI

Auréliův návod pro nastolení stoické vyrovnanosti:


Auréliův proslov, den prvý: "Ó člověče, rozbije-li Tvůj otrok džbán s vodou, pročpak by ses měl rozčilovat? Pročpak znepokojovat? Cožpak je onen džbán Tvojí součástí? No vidíš, že není! Proto nevzrušuj se kvůli věcem, které s Tebou nemají spojitost!"

Druhý Auréliův proslov, den druhý: "Ó člověče, hoří-li plamenem ruka Tvá, proč bys měl propadat panice? Ptej se opět: je ona ruka Tvojí součástí? Ano, ruka je vskutku Tvojí součástí, však přesto není důvod propadati panice! Vstaň a bez velkého prodlení vyhledej džbán s vodou!"

Aurélius vstává z lenošky a tu šlápne na hliněný střep ze džbánu, který předešlého dne upustil otrok. Džbán je rozbitý a voda rozlitá.
Ruka hoří, ale Aurélius nepropadá panice a směle hledí smrti v plamenech vstříc, jak se na řádného stoika sluší. Konec praxe...

Thursday, September 04, 2008

CHUCKOREMAKE

Děti nosí pyžámka s Harrym Potterem.
Harry Potter nosí pyžámko s Aleisterem Crowleym.

Čemu vděčí Lindbergh za svůj úspěšný transatlantický let?
Aleister Crowley mu načůral do nádrže.