Tuesday, October 24, 2006

CEREMONIÁŘ

Ceremoniální magik koná rituál a přitom postupuje metodou co čtu, to dělám.

Už má práci skoro za sebou, zjeví se dokonce i démon, zbývá mu už jenom zadat obřadně požadované úkoly.

Magik čte:"...po zjevení démona zapálíme bělostnou svíci," tak ji i zapálí,"...kterou jsme umístili dva kroky před sebe." Rychle tedy postoupí vpřed a položí svíčku na požadované místo. Oddechne si, jak to pohotově zvládnul, když najednou zahlédne, jak se démon uchechtává do své smolné dlaně a pomalu začíná kroužit kolem.
"Čemuž se ty směješ, pekelníku?!" Táže se majestátním hlasem.
"No, směju se při té představě," říká démon, "jak se asi budeš tvářit, až zjistíš, žes měl celou tu dobu stát v magickým kruhu, ty trumbero!"

No comments: