Monday, May 11, 2009

FRATERNITY, FARTERNITY...

Jaký titul obdrží frater (=bratr, mužský titul, užívaný v okultních řádech) poté, co zestárne?

Farter (=prďoch).