Monday, November 26, 2007

DVAKRÁT AZÍCI

Sejde se Azazel a Zazel.
Azazel: "Co mi kradeš jméno, Agrippovská obludo!"
Zazel: "No A ?"

(Autor: Mob)

Sejde se Azathoth a Thoth.
Thoth: "Co mi kradeš jméno! Chceš do držky?"
Azathoth: "A ZA co?"

(Autor: Soror Purple Star)

Sunday, November 25, 2007

Filosofický důkaz toho, že ve tmě jsou prdy vidět

(Aneb vznešená hermetika prdvích zasvěcenců)

  1. Předpokladem k tomuto pokusu je tvrzení, že ve tmě jsou prdy zrakem viditelné, narozdíl ode dne.
  2. Důkaz, se kterým bude čtenář seznámen, bude realisován výhradně metodami filosofickými a na bázi běžné experience. Používání fyzikálně/chemických postupů, jako zapalování prdů či jiné škrtání u vlastní nebo cizí řiti je přísně zakázáno!

Synu můj, píši Ti tuto moudrost, aby jsi popatřil na mezery v řádu světa a zakusil nejistou ontologii našeho bytí. Tuto svatou zkoušku však musíš provésti rázně, bez jakýchkoliv pochybností ve svém mužném srdci!

Nejprve je Ti třeba postaviti se do míst temných, kde ani světýlka nepopatříš.
Vyčkej, až Tvoje oči přivyknou vůkolní temnotě. Pokud však stále zahlédneš modravý přísvit monitoru, vypni jej. Ruší-li Tě záblesky Tvého mobilu, vypni jej též.
Pokud se však touto cestou stále nejsi schopen oprostit světel nebeských nebo pouličního osvětlení, postav se do nejtemnějšího koutu a přilož svou dlaň na oči tak, abys je překryl a smazal tak poslední drobínek světla.
A hle, co vidíš?
Vidíš prd!
Tak pomni, můj synu, jen tímto tajným způsobem zasvěcenců jsi schopen spatřiti prdy za naprosté temnoty.

(C)atalessi

ZOS/CIA KULT

Otázka: Jak píše americký chaosmág "KIA"?
Odpověď: CIA.

O prolínání amerických výzvědných služeb do ZOS/CIA KULTU pak více v knížce Gavina Semple.
(Autorkou vtipu je Soror Purple Star)

Tuesday, November 06, 2007

GOLDEN DAWN

Volá Yeats Wescottovi: "Mám pro tebe novinku. Mathers prý dosáhl astrální dokonalosti!"
Wescott: "Cože, Mathers dosáhl dokonalosti? Tak to budu muset ohledat situaci!"*--------------
*Poznámka: Dr. Wescott pracoval jako londýnský coroner.