Thursday, June 14, 2007

BRATRSTVO ZLATÉ CENTŮRIECo bylo nejpodivuplnější věcí na Bratrstvu zlaté centurie (viz Frabato)?

No, zdaleka to není Tepafon, avšak mnohem zvláštnější mi odjakživa připadalo, kde dokázali najít těch 100 podobně praštěných lidí, kteří by se stali členy řádu...