Saturday, February 03, 2007

GAY OKULTISMUS

Neofyt je starším gnostikem sexuálně zasvěcován a poté, co mu leží v náručí, dostane chuť klást rozverné otázky. Tak se svého zkušenějšího kolegy táže:
"Co myslíš, mohou mít démoni děti? Nad tímto problémem po celá staletí polemizují mágové, učenci a i mystici."
Na to kolega zasmušile dí: "No to vůbec netuším, protože nejsem žena a nemám s tím tedy patřičné zkušenosti. Ale AIDS mít můžou..."