Wednesday, March 03, 2010

DRUIDSKÁ

Baví se spolu dva druidové:

Všiml sis, že v Oghamu* není písmeno 'p'?"
Druhý na to: "Jo... to je na 'iču..."

----------------------------------------------------------------------------------------
*Ogham je úsečková abeceda, která je používána některými druidskými společnostmi jako posvátná druidská abeceda. 'oprvé ji představili Graves a Murrayová.

No comments: