Wednesday, September 30, 2009

PATRONI INTERNETU

Potkají se dva patroni Internetu, sv. Isidor ze Sevilly[1] a nesv. Choronzon.
Choronzon říká: „Já na síti dokážu rozpoutat takovou mnohost forem, že bude možné naprosto cokoliv a zároveň nikdo nebude vědět, oč vlastně běží.“
Isidor se zamyslí a odvětí: „Tak v tom případě potom já a moji bratři uděláme takový výběr a cenzuru všeho ostatního, až se ti z toho udělá černo před vočima, mladej!“

[1] Encyklopedista Isidor ze Sevilly je považován katolickou církví za patrona Internetu. Jeho přínos k evropské vzdělanosti spočíval v tom, že jeho sebrané spisy představovaly sumář veškerého vědeckého poznání své doby, což mimo jiné také zapříčinilo, že některé starší svitky řeckých učenců nebyly nadále opisovány a zmizely tak z kulturního dědictví.

2 comments:

Cody said...

Excelentní jako vždy, aktuální, trefné, rýpavé. Voala.

Catalessia said...

Díky - je to samozřejmě abstraktní komedie - pravý Isidor si pravděpodobně myslel, že dělá jen to nejlepší, když připravoval učebnici pro budoucí vědce - následkem však byla ztráta nezahrnutého - podobně to dopadlo s Aristotelem, když byla jeho díla adaptována arabskými učenci...
Přišlo mi pikantní, že právě Isidor je patronem sítě :-).