Friday, September 12, 2008

STOA V (2)DENNÍ PRAXI

Auréliův návod pro nastolení stoické vyrovnanosti:


Auréliův proslov, den prvý: "Ó člověče, rozbije-li Tvůj otrok džbán s vodou, pročpak by ses měl rozčilovat? Pročpak znepokojovat? Cožpak je onen džbán Tvojí součástí? No vidíš, že není! Proto nevzrušuj se kvůli věcem, které s Tebou nemají spojitost!"

Druhý Auréliův proslov, den druhý: "Ó člověče, hoří-li plamenem ruka Tvá, proč bys měl propadat panice? Ptej se opět: je ona ruka Tvojí součástí? Ano, ruka je vskutku Tvojí součástí, však přesto není důvod propadati panice! Vstaň a bez velkého prodlení vyhledej džbán s vodou!"

Aurélius vstává z lenošky a tu šlápne na hliněný střep ze džbánu, který předešlého dne upustil otrok. Džbán je rozbitý a voda rozlitá.
Ruka hoří, ale Aurélius nepropadá panice a směle hledí smrti v plamenech vstříc, jak se na řádného stoika sluší. Konec praxe...

No comments: