Sunday, November 25, 2007

ZOS/CIA KULT

Otázka: Jak píše americký chaosmág "KIA"?
Odpověď: CIA.

O prolínání amerických výzvědných služeb do ZOS/CIA KULTU pak více v knížce Gavina Semple.
(Autorkou vtipu je Soror Purple Star)

No comments: