Wednesday, April 11, 2007

Kompilovaná kulturní klišé

Obecně příjmané "pravdy"= masově aplikované názorové prefabrikáty, tradované a rozšířené v rámci určité skupiny lidí.

Tak třeba psychologie genderové odlišnosti. Kdybychom postupovali dle tradičně osvědčených trendů magie-
-čili počkat si, až "vědci" zveřejní nějaké poznatky či závěry a tyto potom překompilovat do magického podtextu - - určitě by se nám podařilo na základě genderových rozdílů vybudovat nějaká magická praktika...
A možná by se našel někdo, kdo by podle nich i cvičil.:-)
Vezměme si například proklamovanou rozhodovací odlišnost mužů a žen. Dle tohoto názoru se: muži rozhodují rychle, ale co se týče správnosti a pečlivosti úsudku na tom jsou hůře.
Ženy si vedou ve věci přesnosti a komplexnosti úsudku lépe, ale zase jim to údajně déle trvá, neboť trpí krajní nerozhodností.

Magické řešení by potom bylo jednoduché.
Z mého hlediska ženy:
1) Jakmile bych se ocitla v nějakém dilematu, šla bych se zeptat nejbližššího muže na jeho názor.
2) Získanou odpověď bych znegovala (rozhoduje se přece špatně!)
3) a výsledek bych realizovala
4) Podmínkou ovšem je, že by se onen muž nikdy nesměl dozvědět, že žena dělá pravý opak toho, než jí radí.

A z hlediska muže? Nemohu se sice zaručit za výsledek, ale domnívám se, že:
1) Stačí zadat úkol nejbližší ženě.
2) A čekat, a čekat a čekat...

Z toho je také možné vyvodit přístup z hlediska genderově založené odlišnosti - např. ke služebným duchům.
Tzn. žena/operatérka vždy musí udělat pravý opak, než jí daný génius radí.
Zatímco muž zadá úkol -- a čeká, a čeká, a čeká...
...a pokud se nedočkal, sedí tam ještě dodnes...

Tak takhle se to má s obecně šířenými pravdami.
A s logicky vyhlížejícími systémy, jejichž největší chyba spočívá v tom, že s jejich pomocí lze dokázat téměř cokoliv.
Tak hodně úspěchu!!!

No comments: